Redac : 1

Presas

Famille

ALTISSIMO
Família PANACH'369,00 €
Família PANACH' | Altishop
Família PANACH'

Famille

ALTISSIMO
Família ABAULADOS309,00 €
Família ABAULADOS | Altishop
Família ABAULADOS

Famille

ALTISSIMO
Família REGLETE369,00 €
Família REGLETE | Altishop
Família REGLETE

Famille

ALTISSIMO
Gama GEOMETRIX315,00 €
Gama GEOMETRIX | Altishop
Gama GEOMETRIX

Training Série

ALTISSIMO
Kit de treinamento completo James Pearson139,00 €
Kit de treinamento completo James Pearson | Altishop
Kit de treinamento completo James Pearson

Training Série

ALTISSIMO
Kit de treinamento 1 de James Pearson69,00 €
Kit de treinamento 1 de James Pearson | Altishop
Kit de treinamento 1 de James Pearson

Training Série

ALTISSIMO
Kit de treinamento 2 de James Pearson89,00 €
Kit de treinamento 2 de James Pearson | Altishop
Kit de treinamento 2 de James Pearson

Kid's Série

ALTISSIMO
KID'S - Dino37,00 €
KID'S - Dino | Altishop

Kid's Série

ALTISSIMO
KID'S - Etoiles37,00 €
KID'S - Etoiles | Altishop
KID'S - Etoiles

Kid's Série

ALTISSIMO
KID'S - Halloween 37,00 €
KID'S - Halloween  | Altishop
KID'S - Halloween

Kid's Série

ALTISSIMO
KID'S - 141,80 €
KID'S - 1 | Altishop

Kid's Série

ALTISSIMO
KID'S - 241,80 €
KID'S - 2 | Altishop

Kid's Série

ALTISSIMO
KID'S - Marinho39,00 €
KID'S - Marinho | Altishop
KID'S - Marinho

Kid's Série

ALTISSIMO
KID'S - Praia39,00 €
KID'S - Praia | Altishop

Kid's Série

ALTISSIMO
KID'S - Automóveis49,00 €
KID'S - Automóveis | Altishop
KID'S - Automóveis

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-0139,00 €
Micro-01 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-0239,00 €
Micro-02 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-0331,90 €
Micro-03 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-0429,90 €
Micro-04 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Micro-05 GEOMETRIA29,90 €
Micro-05 GEOMETRIA | Altishop
Micro-05 GEOMETRIA

Pro Série

ALTISSIMO
Micro-06 GEOMETRIA29,90 €
Micro-06 GEOMETRIA | Altishop
Micro-06 GEOMETRIA

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-0752,90 €
Micro-07 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-Plata-0132,20 €
Micro-Plata-01 | Altishop
Micro-Plata-01

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-Plata-0225,90 €
Micro-Plata-02 | Altishop
Micro-Plata-02

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-Plata-0328,90 €
Micro-Plata-03 | Altishop
Micro-Plata-03

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-Plata-0440,00 €
Micro-Plata-04 | Altishop
Micro-Plata-04

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-Plata-0525,90 €
Micro-Plata-05 | Altishop
Micro-Plata-05

Loisir Série

ALTISSIMO
Micro-Plata-0625,90 €
Micro-Plata-06 | Altishop
Micro-Plata-06

Pro Série

ALTISSIMO
Micro-Plata-0740,00 €
Micro-Plata-07 | Altishop
Micro-Plata-07

Loisir Série

ALTISSIMO
XXPequeno-0137,90 €
XXPequeno-01 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XXPequeno-0237,90 €
XXPequeno-02 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XXPequeno-0337,90 €
XXPequeno-03 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XXPequeno-0448,00 €
XXPequeno-04 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XXSmall-0539,00 €
XXSmall-05 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XPequeno-0148,00 €
XPequeno-01 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XSmall-0248,00 €
XSmall-02 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XSmall-0348,00 €
XSmall-03 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XSmall-0448,00 €
XSmall-04 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XSmall-0538,50 €
XSmall-05 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XSmall-06 GEOMETRIX49,00 €
XSmall-06 GEOMETRIX | Altishop
XSmall-06 GEOMETRIX

Loisir Série

ALTISSIMO
Pequeno-0140,90 €
Pequeno-01 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Pequeno-0256,90 €
Pequeno-02 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Pequeno-0331,50 €
Pequeno-03 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Pequeno-0431,50 €
Pequeno-04 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Pequeno-0561,90 €
Pequeno-05 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Pequeno-0660,90 €
Pequeno-06 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Pequeno-0737,90 €
Pequeno-07 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Pequeno-0831,50 €
Pequeno-08 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Pequeno-0949,00 €
Pequeno-09 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Small-1061,90 €
Small-10 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Pequeno-1156,90 €
Pequeno-11 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Pequeno-1256,90 €
Pequeno-12 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Pequeno-1355,90 €
Pequeno-13 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-0156,90 €
Médio-01 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-0235,50 €
Médio-02 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-0361,90 €
Médio-03 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Medium-0456,90 €
Medium-04 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Médio-0575,90 €
Médio-05 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-0637,90 €
Médio-06 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-0727,60 €
Médio-07 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Medium-0873,90 €
Medium-08 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Médio-0978,20 €
Médio-09 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Médio-1041,60 €
Médio-10 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-1141,60 €
Médio-11 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Médio-1241,60 €
Médio-12 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-1341,60 €
Médio-13 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
GEOMETRIA Médio-1449,00 €
GEOMETRIA Médio-14 | Altishop
GEOMETRIA Médio-14

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-1545,50 €
Médio-15 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-1652,90 €
Médio-16 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Médio-1779,00 €
Médio-17 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-1841,60 €
Médio-18 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Médio-19 TREMPLIN45,90 €
Médio-19 TREMPLIN | Altishop
Médio-19 TREMPLIN

Pro Série

ALTISSIMO
Large-0145,90 €
Large-01 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Grande-0243,90 €
Grande-02 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Large-0348,00 €
Large-03 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Grande-0445,90 €
Grande-04 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Grande-0551,20 €
Grande-05 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Grande-0650,50 €
Grande-06 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Grande-0756,20 €
Grande-07 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Grande-0856,20 €
Grande-08 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Grande-0950,50 €
Grande-09 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Grande-1050,50 €
Grande-10 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Grande-1150,50 €
Grande-11 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Grande-1232,80 €
Grande-12 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Grande-1332,80 €
Grande-13 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Large-1450,50 €
Large-14 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Grande-1579,00 €
Grande-15 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Large-1650,50 €
Large-16 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Grande-1754,40 €
Grande-17 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Large-1867,80 €
Large-18 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
Grande-1961,90 €
Grande-19 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
Grande-20 TREMPLIN45,90 €
Grande-20 TREMPLIN | Altishop
Grande-20 TREMPLIN

Pro Série

ALTISSIMO
Grande-Plata-0137,90 €
Grande-Plata-01 | Altishop
Grande-Plata-01

Pro Série

ALTISSIMO
Grande-Plata-0237,90 €
Grande-Plata-02 | Altishop
Grande-Plata-02

Loisir Série

ALTISSIMO
Grande-Plata-0337,90 €
Grande-Plata-03 | Altishop
Grande-Plata-03

Pro Série

ALTISSIMO
Grande-Plata-0437,90 €
Grande-Plata-04 | Altishop
Grande-Plata-04

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-0262,90 €
XLarge-02 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-0362,90 €
XLarge-03 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-0470,00 €
XLarge-04 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-0560,00 €
XLarge-05 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-0627,60 €
XLarge-06 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-0762,90 €
XLarge-07 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-0844,80 €
XLarge-08 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-0944,80 €
XLarge-09 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-1070,00 €
XLarge-10 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-1144,80 €
XLarge-11 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-1256,20 €
XLarge-12 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-1370,00 €
XLarge-13 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
GEOMETRIA XLarge-1460,00 €
GEOMETRIA XLarge-14 | Altishop
GEOMETRIA XLarge-14

Pro Série

ALTISSIMO
GEOMETRIA XLarge-1562,90 €
GEOMETRIA XLarge-15 | Altishop
GEOMETRIA XLarge-15

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-1670,00 €
XLarge-16 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-1770,00 €
XLarge-17 | Altishop

Pro Série

XLarge-1870,00 €
XLarge-18 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-2079,90 €
XLarge-20 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-2167,80 €
XLarge-21 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-2274,80 €
XLarge-22 | Altishop

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-Plat-0137,90 €
XLarge-Plat-01 | Altishop
XLarge-Plat-01

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-Plat-0255,50 €
XLarge-Plat-02 | Altishop
XLarge-Plat-02

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-Plat-0364,40 €
XLarge-Plat-03 | Altishop
XLarge-Plat-03

Loisir Série

ALTISSIMO
XLarge-Plat-0437,90 €
XLarge-Plat-04 | Altishop
XLarge-Plat-04

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-Plat-0537,90 €
XLarge-Plat-05 | Altishop
XLarge-Plat-05

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-Plat-06 GEOMETRIX58,90 €
XLarge-Plat-06 GEOMETRIX | Altishop
XLarge-Plat-06 GEOMETRIX

Pro Série

ALTISSIMO
XLarge-Plat-0762,90 €
XLarge-Plat-07 | Altishop
XLarge-Plat-07

Pro Série

ALTISSIMO
XXL-0167,90 €
XXL-01 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XXL-0274,80 €
XXL-02 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XXL-0379,90 €
XXL-03 | Altishop

Pro Série

ALTISSIMO
XXL-0479,90 €
XXL-04 | Altishop

Prêt à grimper

ALTISSIMO
P.A.G-01120,00 €
P.A.G-01 | Altishop

Prêt à grimper

ALTISSIMO
P.A.G-02129,00 €
P.A.G-02 | Altishop

Prêt à grimper

ALTISSIMO
P.A.G-03198,00 €
P.A.G-03 | Altishop

Prêt à grimper

ALTISSIMO
P.A.G-04299,00 €
P.A.G-04 | Altishop

Prêt à grimper

ALTISSIMO
P.A.G-05299,00 €
P.A.G-05 | Altishop

Prêt à grimper

ALTISSIMO
P.A.G-06289,00 €
P.A.G-06 | Altishop

Prêt à grimper

ALTISSIMO
P.A.G-07298,00 €
P.A.G-07 | Altishop

Prêt à grimper

ALTISSIMO
P.A.G-08189,00 €
P.A.G-08 | Altishop

Prêt à grimper

ALTISSIMO
P.A.G-09199,00 €
P.A.G-09 | Altishop

Prêt à grimper

ALTISSIMO
P.A.G-10129,00 €
P.A.G-10 | Altishop

Training Série

ALTISSIMO
Viga ALTITRAC49,00 €
Viga ALTITRAC | Altishop

Training Série

Pegs pegas21,00 €
Pegs pegas | Altishop

Training Série

Conjunto de 4 ripas de madeira 33,00 €
Conjunto de 4 ripas de madeira  | Altishop
Conjunto de 4 ripas de madeira

Training Série

Ripas de madeira reversíveis26,00 €
Ripas de madeira reversíveis | Altishop
Ripas de madeira reversíveis

Training Série

Presas de madeira 12cm (x2)31,50 €
Presas de madeira 12cm (x2) | Altishop
Presas de madeira 12cm (x2)

Training Série

Presas de madeira 15cm (x2)37,90 €
Presas de madeira 15cm (x2) | Altishop
Presas de madeira 15cm (x2)